Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Quốc gia Tp. HCM, CN: TS. Lê Đức Phúc

Sáng ngày 03/3/2022, đã diễn ra buổi báo cáo và nghiệm thu các đề tài Nghiên cứu Khoa học online. 

Tên đề tài: "Nghiên cứu thạch luận các đá gabro - granodiorit khu vực Chà Vàl, Quảng Nam và khoáng hóa liên quan" Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Đức Phúc.

Hồi đồng khoa học đánh giá cao kết quả báo cáo và nghiên cứu của đề tài.

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Đề tài có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hiểu biết lịch sử tiến hóa của vỏ Trái đất và sinh khoáng đi kèm.

Góp phần làm sáng tỏ lịch sử hình thành và tiến hóa địa chất khu vực Chà Vàl, Quảng Nam, đặc biệt là đai tạo núi Trường Sơn.

Đóng góp mới về học thuật trong lĩnh vực thạch luận magma ở Việt Nam.

Làm cơ sở để định hướng trong công tác tìm kiếm khoáng sản.

Phục vụ trong giảng dạy chuyên môn và hướng dẫn NCKH.

 

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN