Hội nghị khoa học lần XII của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (VNUHCM-US-Conf 2020)

Hội nghị khoa học lần XII của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (VNUHCM-US-Conf 2020) là diễn đàn để các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên của trường và các đơn vị có quan hệ hợp tác trình bày kết quả nghiên cứu khoa học, giao lưu, trao đổi tìm ý tưởng, giải pháp cho các vấn đề khoa học và công nghệ, đẩy mạnh hợp tác, hình thành các nghiên cứu liên ngành, liên lĩnh vực trong và ngoài trường. Trong đó, tiểu ban Địa chất và Tài nguyên Trái Đất có 14 báo cáo oral và 22 poster.
 
Một số hình ảnh buổi hội nghị khoa học nghị khoa học lần XII của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, tiểu ban Địa chất và Tài nguyên Trái Đất:

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN