Nguyễn Sơn Tùng

 

Cựu sinh viên khóa: 2012, Địa chất học

Chức vụ: Exploration Geologist

Nơi công tác: Saturn Metals Limited

Điện thoại: +61431490856

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Địa chỉ: 9 Havelock Street, West Perth, Western Australia 6005

- 12DCH chuyên ngành Địa chất khoáng sản, tốt nghiệp 2016 loại Khá. Nợ 8 môn sau 2 năm đầu, điểm TB < 6.0. SV5T cấp khoa, Liên chi hội 2015, cấp trường 2016. Giải nhất Chấn động Pangaea 2016.
- Nghĩa vụ quân sự 2017-2019, cấp bậc Trung sỹ
- Master of Geoscience, The University of Western Australia, 2020-2021, Degree of Distinction.
- Exploration Geologist, Saturn Metals Ltd, Perth, Western Australia since Feb-2022

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C phòng C13 lầu 1

Search VN