THÔNG TIN DÀNH CHO GIẢNG VIÊN
THÔNG TIN DÀNH CHO SINH VIÊN
THÔNG TIN TUYỂN SINH

SỨ MẠNG VÀ TẦM NHÌN CỦA KHOA ĐỊA CHẤT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

1. Sứ mạng
        Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế về khoa học Trái Đất đáp ứng nhu cầu xã hội. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khoa học Trái đất, đặc biệt là địa chất, địa kỹ thuật phục vụ xây dựng, phát triển, bảo vệ đất nước và hội nhập quốc tế.

2. Tầm nhìn
        Khoa định hướng trở thành đơn vị đào tạo và nghiên cứu có uy tín về khoa học Trái đất trong khu vực và trên thế giới.
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2023

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN