THÔNG TIN DÀNH CHO GIẢNG VIÊN
THÔNG TIN DÀNH CHO SINH VIÊN
THÔNG TIN TUYỂN SINH
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2022

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C, lầu 1, phòng C12A

Search VN