Meeting between The Swedish Embassy in Vietnam and University of Science

Meeting between The Swedish Embassy in Vietnam and University of Science
Thời gian: 06/01/2023 lúc 13:30
Địa điểm: Phòng họp F.102
Nội dung:
- Brief introduction: Business Sweden and facilitation role
- Company introduction: Ocean Infinity, demand for talent resources and potential collaboration
- University introduction: Relevant training programs and available resources
- Discussion on key topics focusing on Geology-related training programs (suggested by The Swedish Embassy in Vietnam):
· Number of students enrolled each year
· Number of students graduating each year (focusing on the last 5 years or so)
· Common length of studies (3years/5 years/bachelor/master)
· Common employers/common areas of work after graduation
· Required courses
· Most popular courses
· International students, collaboration with international universities (visiting professors etc)
· General number of PhD students and common areas of research
· Established internship with any companies etc
Thành phần tham dự từ VNUHCM-US:
- PGS.TS. Phạm Trung Hiếu - Trưởng Khoa Địa chất
- TS. Nông Thị Quỳnh Anh - Phó Trưởng Khoa Địa chất
- PGS.TS. Võ Lương Hồng Phước - Trưởng Bộ môn Hải dương - Khí tượng - Thủy văn
- PGS.TS. Ngô Đại Nghiệp - Trưởng phòng Quan hệ Đối ngoại
Thành phần tham dự từ Đại sứ quán Thụy Điển:
- Ms. Maria Blom – Quản lý Địa chất, Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Ocean Infinity
- Ms. Uyen Dam – Chuyên viên Thương vụ, Thương vụ Thụy Điển
--------------------------------------------
 

Contact

FACULTY OF GEOLOGY

227 Nguyen Van Cu Street, District 5, Ho Chi Minh City
Phone: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Office: Block C, Room C13, 1st floor

Search US