Chuyên đề Tổng quan NCS. Huỳnh Tấn Tuấn

Kính mời Quý Thầy Cô, Nghiên Cứu Sinh, Học viên cao học, Sinh viên tham dự báo cáo chuyên đề Tổng quan của Nghiên cứu sinh Huỳnh Tấn Tuấn.
Thời gian: 9h00, sáng thứ 5
Ngày 29/12/2022.
Địa điểm: Phòng C05, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, TP. HCM
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Contact

FACULTY OF GEOLOGY

227 Nguyen Van Cu Street, District 5, Ho Chi Minh City
Phone: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Office: Block C, Room C13, 1st floor

Search US