Lớp hướng dẫn viết Báo quốc tế

Lớp hướng dẫn viết Báo quốc tế
Thời gian: 8g00-15g00 ngày Thứ bảy 7/1/2023.
Địa điểm: cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ (phòng Seminar cụ thể xin thông báo sau).
Hướng dẫn: PGS. TS. Eldon R. Rene, IHE Delft Institute for Water Education, Hà Lan.
Thông tin chi tiết lớp học: https://bit.ly/3jJFlCK
Thông tin PGS. TS. Eldon R. Rene: https://bit.ly/3Cf2bJ6

Contact

FACULTY OF GEOLOGY

227 Nguyen Van Cu Street, District 5, Ho Chi Minh City
Phone: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Office: Block C, Room C13, 1st floor

Search US