Một số hình ảnh buổi lễ và Thư cám ơn Thầy/ cô, anh chị cựu SV và SV Khoa về dự lễ ngày hội truyền thống khoa Địa chất và ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2022.

Buổi lễ ngày hội truyền thống khoa Địa chất và ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2022

Contact

FACULTY OF GEOLOGY

227 Nguyen Van Cu Street, District 5, Ho Chi Minh City
Phone: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Office: Block C, Room C13, 1st floor

Search US