TVTS_Học sinh THPT BÙI THỊ XUÂN đến tham quan Trường, Khoa

Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM chào mừng học sinh từ Trường THPT Bùi Thị Xuân đến tham quan và học tập tại Khoa.
Chương trình cho các em học sinh THCS và THPT trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến tham quan và học tập thực tế tại Nhà trường. Đây là cơ hội rất tốt để giúp cho các em học sinh có cái nhìn cụ thể hơn về những ngành nghề và đưa ra những định hướng nghề nghiệp tốt hơn trong tương lai.
#Phòng TT-TT

Contact

FACULTY OF GEOLOGY

227 Nguyen Van Cu Street, District 5, Ho Chi Minh City
Phone: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Office: Block C, Room C13, 1st floor

Search US