Tuổi đồng vị U-Pb zircon các đá phun trào rhyolit và các thời đại sinh khoáng chì-kẽm trong cấu trúc Khâu Lộc - Đông Bắc Việt Nam

Đỗ Quốc Bình, Phạm Trung Hiếu, Nguyễn Thị Bích Thủy

Tóm tắt

Đới cấu trúc Khâu Lộc bao rìa phần đông và đông bắc khối nâng Việt Bắc. Đới được cấu thành chủ yếu bởi các đá trầm tích lục nguyên, đá phiến thạch anh-sericit xen kẹp các lớp tuf phun trào rhyolit, các đá trầm tích carbonat có tuổi và biểu hiện khoáng hóa chì kẽm khác nhau. Tuổi thành tạo của hai mẫu đá phun trào rhyolit được xác định bằng đồng vị U-Pb zircon trên thiết bị LA-ICP-MS là 835 Tr.n và 441 Tr.n, tương ứng với giai đoạn Neoproterozoi và Paleozoi. Kết quả phân tích tuổi đồng vị Pb-Pb trên khoáng vật galenit tách từ mẫu quặng lấy ở các mạch quặng chì-kẽm xen trong các đá phiến sericit, đá vôi-đolomit và các tập phun trào tập trung trong hai khoảng 700-590 và 532-368 Tr.n. Kết hợp với tuổi đồng vị U-Pb zircon được xác định trong nghiên cứu này có thể nói rằng quặng chì-kẽm thuộc cấu trúc Khâu Lộc được thành tạo ít nhất trong hai giai đoạn là Neoproterozoi và Paleozoi.

Link xem chi tiết bài báo khoa học

Contact

FACULTY OF GEOLOGY

227 Nguyen Van Cu Street, District 5, Ho Chi Minh City
Phone: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Office: Block C, Room C13, 1st floor

Search US