Chương trình tài trợ của Quỹ GCRF kết nối các nhà khoa học (Networking grants) của Vương quốc Anh và các nước đang phát triển

Chương trình tài trợ của Quỹ GCRF kết nối các nhà khoa học (Networking grants) của Vương quốc Anh và các nước đang phát triển.

 
 
- Lĩnh vực nghiên cứu: tất cả các lĩnh vực
Yêu cầu về đối tác: 1 nhà khoa học đang làm việc ở một nước đang phát triển & 1 nhà khoa học đang làm việc tại Anh
- Mức tài trợ: tối đa 25.000 Bảng/1 năm
Hạn nộp hồ sơ: 10/9/2020
 

Contact

FACULTY OF GEOLOGY

227 Nguyen Van Cu Street, District 5, Ho Chi Minh City
Phone: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Office: Block C, Room C13, 1st floor

Search US