Thông tin học bổng SV chuyên ngành Địa chất Khoáng sản!

Ngày 9/12 vừa qua, đại diện Cựu sinh viên lớp Địa chất K02, cô Cát Phạm Diệu Hiền đã trao một suất học bổng khuyến khích (3 triệu đồng) đến một bạn SV lớp chuyên ngành ĐC Khoáng sản nhằm hỗ trợ bạn trong giai đoạn khó khăn của năm cuối đại học, tạo động lực lớn để bạn tiếp tục cố gắng và hoàn chương trình học tập.
Khoa Địa chất gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể Cựu sinh viên lớp Địa chất K02 vì sự quan tâm, đồng hành và chia sẻ với Khoa, với các thế hệ đàn em.

Contact

FACULTY OF GEOLOGY

227 Nguyen Van Cu Street, District 5, Ho Chi Minh City
Phone: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Office: Block C, Room C13, 1st floor

Search US