Tuyển dụng Schlumberger D&I: Information Management Jobs

Schlumberger Limited (Công ty trách nhiệm hữu hạn Schlumberger) là công ty lớn nhất thế giới hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ dầu khí.

Tuyển dụng Kỹ sư phụ trách mảng Information Management tốt nghiệp từ các khoa CNTT, Toán-Tin, Địa chất từ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

Bạn sinh viên nào có mong muốn làm việc với Schlumberger trong mảng Information Management thì gửi thông tin CV qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact

FACULTY OF GEOLOGY

227 Nguyen Van Cu Street, District 5, Ho Chi Minh City
Phone: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Office: Block C, Room C13, 1st floor

Search US