Sinh viên chuyên ngành ĐỊa chất Địa chất Khoáng sản tham quan thực tập tại nhà Máy và Mỏ đá

Sinh viên Địa chất, chuyên ngành Địa chất Khoáng sản tham quan thực tập thực tiễn, tiếp cận với thực tiễn và trau dồi kiến thức thực tế tại Nhà máy Ceramic, Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Ý Mỹ và Mỏ đá Phước Hòa, Công Ty Cổ Phần Phước Hòa FICO

Contact

FACULTY OF GEOLOGY

227 Nguyen Van Cu Street, District 5, Ho Chi Minh City
Phone: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Office: Block C, Room C13, 1st floor

Search US