Chương trình ASEAN-Korea Youth Summit năm 2022

Chương trình tập trung 110 sinh viên đại diện cho các nước thành viên ASEAN và Hàn Quốc để thảo luận về các chính sách, cơ chế và phương thức hoạt động của quan hệ hợp tác ASEAN-Hàn Quốc.
 Thông tin về chương trình như sau:
Thời gian: 
- Các hoạt động định hướng và thảo luận trước chương trình: Tháng 7/2022.  
- Chương trình chính thức: Từ ngày 09 - 12/8/2022. 
Hình thức: Trực tuyến kết hợp trực tiếp.
Đơn vị tổ chức: Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc (MOGEF); Hội đồng Quốc gia các tổ chức Thanh niên Hàn Quốc (NCYOK); Hiệp hội Tâm lý Giáo dục Hàn Quốc (KEPA) và Ban Thư ký AUN.
Chủ đề: Carbon Neutrality and ASEAN-Korea Youth.
Chi phí: Chỗ ở, chi phí di chuyển nội địa (nếu có), ăn uống, trang thiết bị họp, kỹ thuật hỗ trợ,...sẽ được đơn vị tổ chức cung cấp trong suốt thời gian diễn ra chương trình chính thức.
Cách thức đăng ký tham dự: Sinh viên hoàn thành đơn đăng ký (mẫu đính kèm) và gửi về Ban Thư ký AUN qua địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 20/6/2022.
Thông tin chi tiết về chương trình và điều kiện tham dự, vui lòng tham khảo thêm tại tài liệu đính kèm.
 
 
 

Contact

FACULTY OF GEOLOGY

227 Nguyen Van Cu Street, District 5, Ho Chi Minh City
Phone: (+84) 28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Office: Block C, Room C13, 1st floor

Search US