Nghiên cứu đặc điểm địa chất, nguồn gốc pegmatit khu vực Đắk Rve- Kon Gô, Kon Rẫy, Kon Tum và khả năng sử dụng chúng trong công nghiệp

Nghiên cứu đặc điểm địa chất, nguồn gốc pegmatit khu vực Đắk Rve- Kon Gô, Kon Rẫy, Kon Tum và khả năng sử dụng chúng trong công nghiệp, 2019. ThS. Trương Chí Cường (chủ nhiệm), mã số: C2019-18-27

Liên hệ

KHOA ĐỊA CHẤT

227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84.28.38 355 271
Fax: 84.028. 8 350 096         
Email: khoadiachat@hcmus.edu.vn
Văn phòng Khoa Địa Chất: dãy C phòng C13 lầu 1

Search