THÔNG BÁO: Sinh viên khóa 2020 đăng ký tham gia tập huấn Kỹ năng mềm trước khi tốt nghiệp.
Nhằm bổ trợ kiến thức và kỹ năng trước khi tốt nghiệp, Trường tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng mềm chỉ dành cho sinh viên khóa 2020 ngành Địa chất học và ngành Kỹ thuật Địa chất. Kế hoạch các lớp như ảnh đính kèm, sinh viên có thể đăng ký cả 2 nội dung.
Thời gian và cách thức đăng ký: Từ ngày 28/9/2023 đến hết ngày 06/10/2023, sinh viên vào link đăng ký sau: https://forms.gle/VLeEDe1tGU1858aM6
Thân mến.