Thông báo tuyển dụng làm việc tại Việt Map

 Vietmap phát loa tuyển dụng
Cùng tham gia ngôi nhà chung Vietmap với job xịn bên dưới:
Nhanh tay nộp CV ngay: https://vietmap.talent.vn/careers/job/4364
hoặc Liên hệ Thương K17 (cựu sinh viên Khoa Địa chất)
https://www.facebook.com/thuong.pham.779
———————————————————————
https://geology.hcmus.edu.vn
YouTube: https://bit.ly/3O44n9M
https://www.tiktok.com/@diachat_hcmus
https://www.facebook.com/MeeAndMoreCollection